اوکراین ناقض حقوق نخست وزیر سابق خود شناخته شد

Image caption خانم تیموشنکو به جرم سوءاستفاده از قدرت در اوکراین به هفت سال زندان محکوم شد.

قضات دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داده اند که زندانی کردن یولیا تیموشنکو پیش از محاکمه در سال ۲۰۱۱ "خودسرانه و غیرقانونی" بوده و حق او برای برخورداری از بررسی حقوقی نقض شده است.

خانم تیموشنکو که هنوز در زندان است ادعا کرده بود در دوران بازداشت از خدمات پزشکی بی بهره بوده و کتک خورده است اما شکایت او در دادگاه حقوق بشر اروپا تایید نشد.

خانم تیموشنکو به جرم سوءاستفاده از قدرت در یک قرارداد گاز در اوکراین به هفت سال زندان محکوم شد.

رای دادگاه حقوق بشر حکم زندان خانم تیموشنکو را تغییر نمی دهد اگرچه قرار است این حکم در یک پرونده جداگانه بعدها در همین دادگاه بررسی شود.

به گزارش آسوشیتدپرس یک مقام دولت اوکراین هنگام قرائت رای دادگاه، جلسه را با خشم ترک کرده است.

رای دادگاه هنوز نهایی نیست و طرف های درگیر در پرونده سه ماه برای فرجام خواهی فرصت دارند.

یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین و حامیانش ویکتور یانوکویچ رقیب سیاسی خانم تیموشنکو را متهم می کنند که محاکمه او را برای انتقام گیری سیاسی از او به راه انداخته است.

یولیا تیموشنکو در انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ یکی از چهره های اصلی سیاسی بود و دو بار پس از این انقلاب به نخست وزیری رسید.

خانم تیموشنکو در سال ۲۰۰۹ قرار داد ده ساله ای برای تامین گاز با روسیه امضا کرد.

دو سال بعد در محاکمه او، دادستان ها گفتند این قرارداد اقتصاد اوکراین را ویران کرده و نخست وزیر سابق برای امضای قرارداد از کابینه خود اجازه نگرفته است.

دادگاه حقوق بشر اروپا که در استراسبورگ مستفر است می گوید حق آزادی و امنیت خانم تیموشنکو با زندانی کردن او پیش از دادگاه نقض شده است.

دستور بازداشت خانم تیموشنکو با قید مدت نامعلوم صادر شده بود.

بر اساس حکم دادگاه از آنجا که خانم تیموشنکو به تعهد خود برای ترک نکردن شهر و شرکت کردن در جلسات دادگاه عمل کرده خطر فرار او وجود نداشته است.

رودان کیریف قاضی اوکراینی دادگاه خانم تیموشنکو به او گفته بود باید به دلیل بی احترامی به دادگاه در طول محاکمه نیز زندانی باشد.

با این همه دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا این دلیل را برای سلب آزادی خانم تیموشنکو ناکافی دانسته است.

رد شکایت

Image caption سرگئی ولاسنکو وکیل یولیا تیموشنکو رهبر مخالفان در اوکراین ، بعد از پایان دادرسی دادگاه حقوق بشر اروپا

اگرچه حکم دادگاه صریحا از انگیزه سیاسی بازداشت خانم تیموشنکو حرف نمی زند به اتهامی اشاره می کند که نخست وزیر سابق متوجه مقامات اوکراین کرده و اینکه برای حذف او از صحنه سیاست زندانی اش کرده اند. دادگاه حقوق بشر تصریح می کند: "خانم تیموشنکو به دلایلی جز اطمینان از حضور در برابر قاضی زندانی شده است."

دادگاه استراسبورگ در عین حال حکم داده که دستگاه قضایی اوکراین فاقد نظامی برای بررسی حقوقی بازداشت متهمان است.

قضات دادگاه استراسبورگ شکایت خانم تیموشنکو مبنی بر محرومیت از خدمات پزشکی مناسب در زندان را معتبر ندانسته اند و برعکس به این نتیجه رسیده اند که "مقامات زندان تمام تلاششان را کرده اند که مطمئن شوند خانم تیموشنکو از خدمات بهداشتی به مراتب بهتر از آنچه که مردم عادی اوکراین در اختیار دارند بهره ببرد."

دادگاه حقوق بشر هم چنین شکایت خانم تیموشنکو مبنی بر کتک خوردن هنگام انتقال از زندان به بیمارستان را وارد ندانسته اند چرا که "خانم تیموشنکو حاضر نشده تن به آزمایش های پزشکی قانونی بسپارد."

دادگاه استراسبورگ درباره قانونی بودن حکم به مجرمیت خانم تیموشنکو رای نداده است با این همه دختر نخست وزیر سابق اوکراین تصمیم این دادگاه را "اولین پیروزی" در راهی دانسته که به آزادی مادرش ختم خواهد شد.