دیوان عالی آمریکا 'قانون دفاع از ازدواج' را به نفع همجنسگرایان لغو کرد

Image caption دیوان عالی ایالات متحده راه را برای ثبت رسمی ازدواج میان همجنسگرایان در ایالت کالیفرنیا هموار کرد

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا 'قانون دفاع از ازواج' آن کشور را به نفع همجنسگرایان ابطال کرده است.

به موجب این قانون، ازدواج، رابطه ای میان یک مرد و یک زن تعریف شده است اما اکثریت قضات دیوان عالی ایالات متحده با پنج رای موافق در مقابل چهار رای مخالف گفتند که قانون دفاع از ازدواج از زوجهای همجنسگرا حمایت نمی کند.

دوازده ایالت آمریکا ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت می شناسند، اما بیش از ٣٠ ایالت آن را منع کرده اند.

تصمیم دیوان عالی ایالات متحده بدان معناست که زنان و مردان همجنسگرا از همان منافع و مزایای دولت فدرال بهره مند می شوند که به زنان و مردان مزدوج تعلق می گیرد.

یکی از این مزایا، تخفیفها و معافیتهای مالیاتی مربوط به زنان و مردان ازدواج کرده نسبت به دیگران است.

قانون دفاع از ازدواج در سال ١٩٩٦ پس از تصویب در مجلسین ایالات متحده (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) با امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت، لازم الاجرا شد.

دیوان عالی ایالات متحده همزمان راه را برای ثبت رسمی ازدواج میان همجنسگرایان در ایالت کالیفرنیا هموار کرد. این در حالی است که مردم کالیفرنیا در نوامبر سال ٢٠٠٨ رای دادند که نمی خواهند کالیفرنیا 'ازدواج' همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد.

مخالفان رسمیت بخشیدن به 'ازدواج' همجنس گرایان می گویند که عقد ازدواج همیشه به صورت رابطه بین مرد و زن شناخته شده است و دولت نباید در تغییر تعریف آن تلاش کند.

اما حامیان ازدواج همجنسگرایان می گویند که زوجهای همجنسگرا می بایست از همه حقوق زوجهای غیرهمجنس برخوردار شوند و تبعیضی در این مورد وجود نداشته باشد.

جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از ابطال قانون فدرال دفاع از ازدواج توسط قضات دیوان عالی ابراز ناخورسندی کرده است.

او گفت امیدوار است ایالتها خود راسا به تعریف ازدواج به عنوان رابطه میان یک مرد و یک زن ادامه دهند.

مطالب مرتبط