اظهارنظر: ایران از اتحادیه اروپا به خاطر 'تروریست دانستن' شاخه نظامی حزب‌الله انتقاد کرد