دولت بحرین به دلیل لکه نفتی در نزدیک سواحل ایران آماده باش اعلام کرد

مقامات بحرین به دلیل وجود یک لکه بزرگ نفتی در آب های خلیج فارس اعلام آماده باش کرده‌اند.

به گزارش "مرکز امداد اضطراری متقابل دریایی" که یک سازمان منطقه‌ای نظارت و حفاظت از محیط زیست است، این لکه نفتی حدود ده مایل طول دارد و به گفته مقامات بحرین، در حال حاضر به سواحل جنوبی ایران نزدیک‌تر است.

شورای عالی نظارت بر آلودگی زیست محیطی بحرین گفته است که به دلیل احتمال حرکت این لکه نفتی به سوی سواحل بحرین، نهادهای مربوطه در این کشور هم به حالت آماده باش درآمده‌اند.

ورود این لکه نفتی به آب‌های بحرین می‌تواند فعالیت تاسیسات تولید برق و آب شیرین کن این کشور را مختل کند و به همین دلیل، به سازمان‌های مسئول این تاسیسات دستور داده شده است فعلا عملیات خود را متوقف کنند.

رسانه‌های بحرینی گفته‌اند که روز سه شنبه، ۶ اوت (۱۵ مرداد) یک کشتی هندی مشاهده شد که عمدا محموله نفتی خود را در آب‌های خلیج فارس تخلیه می‌کرد.

به گفته کارشناسان مرکز امداد اضطراری متقابل دریایی، قوانین جاری به کشوری که نفت در سواحل آن تخلیه شده امکان پیگیری قانونی متخلفان را می دهد که در این مورد، احتمالا به معنی حق ایران برای پیگرد و دریافت خسارت از صاحبان کشتی هندی است.

این سازمان در عین حال از سایر کشورهای ساحلی نیز خواسته است به دلیل خطر احتمالی که این لکه نفتی متوجه سواحل آنها می‌کند، برای تعقیب قانونی کشتی هندی اقدام کنند.

نام کشتی هندی در لیست سیاه سازمان بین المللی دریایی قرار گرفته و از مقامات هند خواسته شده است تا صاحبان کشتی را از ماجرا مطلع سازند.

در سال‌های اخیر، فعالیت نهادهای حفاظت از محیط زیست دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، از جمله مرکز امداد اضطراری متقابل دریایی، باعث کاهش قابل توجهی در میزان آلودگی آب‌های منطقه شده است.

این مرکز در سال ۱۹۸۲ با حمایت و عضویت هشت کشور ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شد تا ضمن زیر نظر داشتن شرایط زیست محیطی آب‌های منطقه، زمینه همکاری کشورهای عضو در مقابله با آلودگی‌های احتمالی را فراهم کند.