پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا اسکاتلند سال آینده از بریتانیا جدا خواهد شد؟

Image caption پس از سیصد سال وحدت بین انگستان و اسکاتلند، مردم اسکاتلند سال آینده می توانند درباره استقلال کشورشان نظر دهند

یک سال دیگر یعنی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴، روزی تاریخی برای مردم اسکاتلند است.

سال آینده در چنین روزی، اسکاتلندی ها نظرشان را در مورد استقلال از بریتانیا به صندوق های رای می اندازند.

اسکاتلند همراه با انگستان، ویلز، و ایرلند شمالی، بریتانیای کبیر را تشکیل می دهند.

به همین دلیل با وجود اینکه اسکاتلند مجلس و دولتی دارد که درباره امور بهداشتی، آموزش، دادگستری و حمل ونقل تصمیم می گیرد، اما در مسائلی همچون امور دفاعی باید پیرو دولت مرکزی بریتانیا باشد.

اکنون پس از ۳۰۰ سال وحدت بین انگستان و اسکاتلند، مردم اسکاتلند می توانند درباره استقلال کشورشان نظر دهند.

نازنین جاوید در این مورد گزارشی تهیه کرده که در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.