امامعلی رحمان برای هفت سال دیگر رئیس جمهور تاجیکستان شد

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان از پیروز‌ی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب حاکم خلق دموکرات، در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

شیر‌محمد شاهیان، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی، روز پنج‌شنبه‌ ۷ نوامبر (١٦ آبان) در یک نشست خبری اعلام کرد آقای رحمان در انتخابات ریاست جمهوری ۶ نوامبر ۸۳.۶ درصد از آرای عمومی را به دست آورده است.

به گفتة او، به جانبداری از امامعلی رحمان بیش از سه میلیون و ۲۳۰ هزار نفر از انتخاب کنندگان رأی داده‌اند. آقای شاهیان همچنین گفت که پنج درصد از آرای عمومی را اسماعیل طلبک اف، نامزد حزب کمونیست تاجیکستان، به خود اختصاص داده است.

طالب بیک بخاری یف، نامزد حزب کشاورزی، ۴.۵ درصد، عالم بابایف، نامزد حزب اصلاحات اقتصادی، ۳.۸ درصد، عبدالحلیم غفاراف از حزب سوسیالیست، ۱.۵ درصد و سعیدجعفر عثمان اف، نامزد حزب دموکرات، یک درصد از آرای عمومی را به دست آورده‌اند.

آقای شاهیان گفت که از میان بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار انتخاب کننده بیش از سه میلیون و ۶۴۰ هزار در انتخابات شرکت کردند که این رقم بیش از ۸۶ درصد کل واجدین شرایط رای دادن اعلام شده است. وی گفت که مشارکت مردم در انتخابات "فعالانه" بوده است.

به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، بیش از ۵۰۰ ناظر خارجی و بیش از ۵۰۰۰ ناظر داخلی بر جریان انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان نظارت می‌کردند.

ناظران خارجی می‌گویند این انتخابات فضای بحث آزادانه‌ای را که لازمه یک رقابت انتخاباتی است نداشته است، اما منابع کمیسیون انتخابات و همه‌پرسی گفته‌اند که در جریان رأی دهی هیچ مورد جدی نقض قانون مشاهده نشده است.

در مقابل، بسیاری از خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در تاجیکستان که در مراکز رأی دهی حضور داشتند، از موارد متعدد نقض قانون انتخابات بویژه رأی دهی یک فرد به جای چند کس خبر داده‌اند.

از جمله، در برخی از مراکز رأی دهی در شهر دوشنبه، پایتخت، و شهر قُرغانتپه مشاهده شده است که برخی از رأی‌دهندگان هر کدام چند برگه رأی را به صندوقها ریخته‌اند.

از سوی دیگر، بسیاری از ناظران گفته‌اند که با توجه به نبود نامزدی قوی در برابر آقای رحمان، نتیجه این انتخابات از قبل معلوم بوده است.

آینهال بابانظراوا، نامزد حزب نهضت اسلامی که از حمایت گروهها و احزاب دیگر مخالف نیز برخوردار بود و یکی از نامزدهای نسبتا نیرومند تلقی می‌شد، اجازه ورود به رقابت های انتخاباتی را نیافت.

مقامات انتخاباتی تاجیکستان گفتند که او در جمع آوری امضا از پنج درصد از رای دهندگان، که پیش شرط ورود به مبارزات انتخاباتی است، ناکام مانده بود.

امامعلی رحمان که در عین درگیریهای جنگ داخلی در پاییز سال ۱۹۹۲ به قدرت رسیده و طی ۲۱ سال گذشته زمام امور را در داشت، هم اکنون برای یک دوره هفت ساله دیگر رئیس جمهور شده است.

برخی از مخالفان و منتقدان آقای رحمان، از جمله رحمت الله زایراف، حقوقدان سرشناس و رهبر حزب سوسیال دموکرات، مشروعیت نامزدی آقای رحمان را در این انتخابات زیر سؤال برده اند.