از اعلیحضرت تا رفسنجانی؛ حکایت سفیر گرجستان

جمشید گیوناشویلی سفیر سابق گرجستان در تهران
توضیح تصویر،

جمشید گیوناشویلی سفیر سابق گرجستان در تهران

لهجه فارسی تهرانی‌اش و اصطلاحات جور واجوری که می‌گوید، محصول درس خواندن در "دبیرستان البرز تهران" است.

دکوراسیون خانه و از همه جالب‌تر گفتگو به زبان فارسی در خانه با همسر روسی تبارش، همه را متقاعد می‌کند که با "ایران‌شناسی" ویژه طرفند.

جمشید گیوناشویلی در دور دوره رضا شاه در تهران به دنیا آمد و در سلطنت محمدرضا شاه از دانش آموزان دبیرستان البرز بود.

او بعدها به ایران بازگشت در کسوت یک دیپلمات گرجستانی که عاشق فرهنگ و هنر ایران بود.

آقای گیوناشویلی، سال‌ها سفیر گرجستان در تهران بود و بعد که بازگشت دیگر ایران را رها نکرد و سوغاتش برای گرجی‌ها ترجمه کتاب بود.

او از جمله کتب صادق هدایت، غلامحسین ساعدی و حتی قصه کودکانه "خاله سوسکه" ایرانی را به زبان گرجی ترجمه کرد.

در ادامه سفرنامه‌های هفتگی چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی به گرجستان، علی همدانی با آقای گیوناشویلی گفتگو کرده است.