عربستان، چین و روسیه به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمدند

Image caption شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ جانشین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد

چین، عربستان سعودی، روسیه، الجزایر و ویتنام به رغم نگرانی از سابقه حقوق بشری آنها به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آمده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری انتخاب این کشورها در شورای ۴۷ نفری حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر گفته است که برخی از اعضای جدید این شورا مانع از ورود بازرسان سازمان ملل برای بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر در کشورهای خود شده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۴ عضو جدید این شورا را انتخاب کرد.

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل براساس تقسیم بندی منطقه ای برگزیده می شوند و چین، روسیه، عربستان سعودی، ویتنام، الجزایر و کوبا از جمله کشورهایی بودند که بدون داشتن رقیب به شورای حقوق بشر راه یافتند.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که اینها کشورهایی هستند که باید از سوی شورا مورد انتقاد قرار گیرند.

دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ خود به طور مشخص از عربستان، چین، روسیه، ویتنام و الجزایر نام برده که مانع از ورود بازرسان سازمان ملل برای تحقیق در مورد موارد ادعایی نقض حقوق بشر در کشورهایشان شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری گفته است که این کشورها باید در این مورد توضیح دهند.

سازمان غیر دولتی دیدبان سازمان ملل که در ژنو مستقر است نیز از شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت انتقاد کرده است. این سازمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل را متهم کرده که به طور مرتب از اسرائیل انتقاد می‌کند اما قطعنامه‌های نقض حقوق بشر در چین و روسیه و عربستان را نادیده می‌گیرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ جانشین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد.

طبق اساسنامه این شورا، کشورهایی که به عضویت شورا در می‌آیند باید دارای سابقه مناسب در حفظ و دفاع از حقوق بشر باشند. در عین حال، برای مناطق مختلف جهان سهمیه هایی تعیین شده و نامزدهای عضویت در شورا طبق این سهمیه بندی خواستار کسب رای مجمع عمومی می‌شوند.

مطالب مرتبط