ارتش چاد ۸۷ روستایی نیجریه ای را از چنگال 'بوکو حرام' آزاد کرد

حق نشر عکس AFP
Image caption بوکو حرام گروهی سنی مذهب و افراطی است که به دنبال تشکیل 'دولت اسلامی' در غرب آفریقا است

گزارشهای رسیده از غرب آفریقا حکایت از آن دارند که سربازان جمهوری چاد ۸۷ نفر روستایی نیجریه ای را که چند روز پیش توسط گروه شورشی 'بوکو حرام' اسیر شده بودند، از اسارت رها کرده اند.

یک مقام امنیتی نیجریه ای گفته است که سربازان چادی یک کاروان اتوبوسی را در یک پست ایست بازرسی متوقف کردند که حامل شورشیان مسلح و روستائیان اسیر شده بوده است.

افراد ربوده شده که عمدتا ماهیگیر و اعضای خانواده آنها بوده اند در روستایی در نزدیکی دریاچه چاد در مرز نیجریه و چاد ربوده شده و به چاد برده شدند.

گزارش شده که گروهی از شورشیان پس از متوقف شدن کاروان اتوبوس حامل اسیران با قایق تندرو از محل گریختند اما شش نفر از آنها اکنون در بازداشت ارتش چاد هستند.

یک مقام محلی نیجریه ای گفته است که روستاییان نجات یافته شامل ۶۵ مرد و ۲۲ زن هستند اما حدود ۳۰ نفر دیگر از آنها همچنان در اسارت گروه 'بوکو حرام' قرار دارند.

بوکو حرام که گروهی سنی مذهب و افراطی است، به دنبال تشکیل 'دولت اسلامی' در غرب آفریقا است.

این گروه که نام آن در زبان هوسا (زبان محلی شمال نیجریه) به معنای 'تحصیل حرام است' می باشد، تا کنون صدها نفر را در شمال شرق نیجریه و کامرون ربوده است.

این گروه در ماه آوریل بیش از ۲۰۰ دختر بچه را از مدرسه ای در شمال نیجریه ربود و تهدید کرد که دختران را در بازار خواهد فروخت.

تصور می رود که این دختران در منطقه عظیم جنگلی در مرز نیجریه و کامرون نگهداری می شوند.

بوکو حرام علاوه بر آدم ربایی در بمبگذاری و کشتن افراد در نیجریه فعال بوده و تعدادی از قربانیان این گروه رهبران مسلمان معتدل آن کشور بوده اند که با عقاید این گروه اعلام مخالفت کرده اند.

مطالب مرتبط