عکس: حمله آمریکا به مواضع داعش در سوریه

به گفته وزارت دفاع آمریکا، این کشور به همراه پنج کشور عربی عملیاتی را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه آغاز کرده است.