پژوهشگر برجسته ایغور در چین به حبس ابد محکوم شد

الهام توهتی
توضیح تصویر،

الهام توهتی در نوشته‌هایش خواستار باقی ماندن ایالت سین‌کیانگ در قلمرو چین بود اما از سیاست سرکوب انتقاد می‌کرد

وکیل الهام توهتی، پژوهشگر برجسته ایغور که به جدائی‌طلبی متهم شده است، می‌گوید دادگاه موکلش را مقصر شناخته و او را به حبس ابد محکوم کرده است.

دادگاه همچنین دستور توقیف تمام دارایی‌های این استاد دانشگاه را صادر کرده است.

آقای توهتی درباره سیاست‌های حکومت چین در مقابله با اقلیت مسلمان آن کشور در منطقه ناآرام سین‌کیانگ اظهار نظر کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل محکومیت آقای توهتی را تاسف‌آور خوانده است.

خبرنگاران می‌گویند دولت چین فشار بیشتری را بر منتقدان سیاست دولت مرکزی در مورد مسلمانان ایالت سین‌کیانگ وارد می‌کند

این ایالت عمدتا مسلمان‌نشین واقع در غرب چین شاهد حرکت‌های اعتراضی کسانی بوده که دولت را به تبعیض علیه مسلمانان ایغور متهم می‌کنند. همچنین، گروه های جدایی‌طلب ایغور نیز در این بخش از خاک چین فعالیت دارند.

دولت چین منتقدان سیاست خود در سین‌کیانگ را معمولا به جدایی‌طلبی متهم می‌کند که قوانین این کشور مجازات‌های سنگینی را برای آن در نظر گرفته است.

الهام توهتی که اتهام جدایی طلبی را رد می‌کند در ماه ژانویه بازداشت شد. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا خواستار آزادی او شده‌اند.

توضیح تصویر،

لی فنگ‌پینگ، وکیل الهام توهتی می‌گوید برای حکم موکلش تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.

دادگاه خلقی اورومچی بعد از یک محاکمه دو روزه در هفته گذشته، آقای توهتی را در ارتباط با اتهامات وارده مقصر شناخت.

لی فنگ‌پینگ، وکیل او به بی‌بی‌سی چین گفت که از حکم دادگاه تجدید نظر خواهد خواست.

الهام توهتی تا زمان بازداشت در ماه ژانویه استاد دانشگاه و عضو حزب کمونیست بود. او در همه مقالات و در وبسایت شخصی‌ خود همواره تاکید داشته که سین‌کیانگ باید بعنوان بخشی از چین باقی بماند.

با اینهمه، او سیاست سرکوب در سین‌کیانگ را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود توسل به سرکوب و مجازات صرفا باعث گسترش بنیادگرایی در میان ایغورهای جوان می‌شود و آنها را متقاعد می‌سازد که چین با تروریسم مبارزه نمی‌کند بلکه با اسلام در جنگ است.

به گفته منتقدان سیاست چین، صدور حکم زندان ابد برای الهام توهتی می‌تواند این پیام را داشته باشد که تا آنجا که به مساله مسلمانان ایغور مربوط می‌شود، جایی برای میانه روی باقی نمانده است.