ابوقتاده از اتهام طراحی اقدامات تروریستی تبرئه شد

ابو قتاده به توطئه علیه اسرائیل، بریتانیا و غرب متهم شده بود

یک دادگاه نظامی در اردن موارد اتهامی علیه ابوقتاده، روحانی تندرو مسلمان اردنی، را وارد ندانست و او را تبرئه کرد.

ابوقتاده که پس از استرداد از بریتانیا در اردن به زندان افتاده بود، از اتهامات مربوط به فعالیت های تروریستی تبرئه و آزاد شده است.

قضات یک دادگاه در امان، پایتخت اردن گفتند "شواهد کافی" در دست نیست که نشان دهد ابوقتاده طراح یک توطئه تروریستی در جشن‌های هزاره در اردن بوده است.

این توطئه در آن زمان ناکام باقی ماند.

ابوقتاده در ماه ژوئن سال جاری نیز از اتهام مربوط به تبانی در یک بمب‌گذاری در اردن در سال ۱۹۹۸تبرئه شد.

ابوقتاده در ماه ژوئیه ۲۰۱۳ از بریتانیا به اردن مسترد شد.

استرداد او بعد از یک درگیری حقوقی طولانی بین وزیران بریتانیایی صورت گرفت.

ابو قتاده به خاطر نوشته‌هایش به حمایت معنوی از افرادی متهم شده بود که ادعا می‌شد در جشن‌های شب تغییر هزاره، در سال ۲۰۰۰ در اردن یک رشته عملیات تروریستی برنامه‌ریزی کرده بودند. این جشن‌ها با حضور اتباع اسرائیل و کشورهای غربی برگزار شده بود.

کارآگاهان اردنی و آمریکایی این هسته را تحت نظر داشتند و در هفته منتهی به پایان شب سال نو به خانه‌های آنها یورش بردند.

دادستان‌ها گفتند کتاب‌های ابوقتاده در آنجا پیدا شده و او را به فراهم کردن کمک مادی برای این توطئه‌ متهم کردند.

او این اتهامات را رد کرد.

"واقعا خطرناک"

اگرچه ابو قتاده آزاد شده ولی به لندن باز نخواهد گشت.

این روحانی تندرو که نام واقعی‌اش عمر عثمان است، در سال ۱۹۹۴ در بریتانیا پناهندگی سیاسی گرفت ولی سازمان امنیتی بریتانیا، MI۵، همواره او را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور خوانده است.

وی بیش از ده سال پیش بمب‌گذاری انتحاری را موجه و مجاز دانسته بود.

در زمانی که ابو قتاده در بریتانیا زندگی می‌کرد، در اردن به دلیل تبانی برای دو توطئه در این کشور محکوم شد. وی با وجود محکومیت، از استرداد مصون ماند زیرا این محکومیت‌ها بر اساس شواهدی بود که ممکن بود با شکنجه گرفته شده باشد.

بر اساس معاهده‌ای که سال پیش بین اردن و بریتانیا امضا شد، اردن متعهد شد در مورد افرادی که از بریتانیا استرداد می‌شوند، از به کارگیری شواهدی که ممکن است با شکنجه به دست آمده باشند، خودداری کند.

این معاهده موانع نهایی را از سر راه استرداد مردی که قضات بریتانیایی او را "شخصیت واقعا خطرناک" توصیف کرده بودند، برداشت.