کوبانی در زیر حملات شدید گروه 'دولت اسلامی'

کوبانی در زیر حملات شدید گروه 'دولت اسلامی'

نفیسه کوهنورد در مرز ترکیه و عراق، گزارش دارد از شرایط بحرانی شهر کردنشین کوبانی و شدت گرفتن حملات گروه موسوم به «دولت اسلامی» به این شهر.