مراسم حج تحت الشعاع ویروس ابولا

مراسم حج تحت الشعاع ویروس ابولا

مراسم حج آغاز شده و دو میلیون مسلمان در مکه گردهم آمده اند. مراسمی که زیر سایه ویروس ابولا قرار گرفته. گرچه مقامهای بهداشت عربستان میگویند تدابیر زیادی برای جلوگیری از گسترش بیماری ابولا اتخاذ کرده اند از جمله منع زائران بعضی کشورهای غرب آفریقا از سفر به این کشور. مجید خیام دار گزارش می دهد.