'باید قوانین و شرایط برای بهبود زندگی بی‌کشورها فراهم شود'

'باید قوانین و شرایط برای بهبود زندگی بی‌کشورها فراهم شود'

تعدادشان به ده میلیون نفر در سراسر جهان می‌رسد. فاقد هر گونه حقوق اجتماعی هستند. در گزارش سازمان ملل از این جمعیت به عنوان بی‌کشورها نام برده شده که تابعیت هیچ کشوری را ندارند. سازمان ملل می‌گوید وضعیت این افراد بغرنج است و باید قوانین و شرایط برای بهبود زندگی آنها هر چه زودتر فراهم شود.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.