سفر به روستایی که زمانی در دست داعش بود

اگر بمانند باید با داعش سرکنند و اگر بروند با ترس تعقیب توسط طرفداران گروه حکومت اسلامی (داعش) روبرو هستند. در این میان، گروه های دیگر، مثل کردها و نیروهای مسلح شیعه، هم اعتماد چندانی به آنها ندارند، چون معتقدند آنها با داعش همکاری کرده اند. نفیسه کوهنورد به یکی از روستاهای سنی‌نشین در جنوب کرکوک رفته که زمانی در دست داعش بوده و پای صحبت یکی از خانواده هایی نشسته که از این روستا فرار کرده بودند.