بیش از شصت میلیارد دلار برای جنگ در خارج از آمریکا

بیش از شصت میلیارد دلار برای جنگ در خارج از آمریکا

سنای آمریکا نشست فوق العاده ای داشت تا درباره بودجه دفاعی تصمیم بگیرد. بر اساس آنچه تصویب شد بودجه سال آینده مشخص شده: ۵۷۷ میلیارد دلار که پنج میلیاردش برای جنگ با داعش است. این پول قرار است خرج استقرار و عملیات نیروهای آمریکایی و آموزش و تجهیز پیشمرگه های کرد شود. مجید خیام دار گزارش می دهد.