یک میلیون فقیر در بریتانیا نیازمند مواد غذایی

نمایندگان پارلمان بریتانیا گزارش تازه‌ای منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد حدود یک میلیون نفر در بریتانیا به دلیل فقر نیاز به کمک غذایی دارند. بر اساس این گزارش تعداد زیادی از این گرسنگان، کودک هستند. جزییات بیشتر را در گزارش فرانک عمیدی ببینید.