پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باجی سبسی با بیش از ۵۵ درصد آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری تونس

باجی سبسی، سیاستمدار باسابقه تونس، پیروز اولین انتخابات ریاست جمهوری آزاد در این کشور معرفی شد. آقای سبسی بیش از ۵۵ درصد آرا را کسب کرده است. رقیب آقای سبسی، منصف مرزوقی بود که سه سال، رئیس جمهوری موقت تونس بود. مهرداد فرهمند گزارش می دهد.