تصاویر زنده از پاریس

تصاویر زنده از پاریس

روز چهارشنبه افراد نقاب دار و مسلح به ساختمان دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس حمله کردند و افراد حاضر در این محل را به رگبار گلوله بستند. در جریان این حمله، دوازده نفر، از جمله سردبیر، یک کاریکاتوریست برجسته و دو تن از نویسندگان این نشریه که در جلسه تحریریه شرکت داشتند و دو مامور پلیس به ضرب گلوله مهاجمان کشته شدند. فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرده است. در بالا تصاویر زنده از پاریس پخش می شود.