ایران انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را در شماره جدید شارلی ابدو تقبیح کرد

شماره جدید این نشریه روز چهارشنبه با کاریکاتور تازه ای از پیامبر اسلام منتشر شد
توضیح تصویر،

شماره جدید این نشریه روز چهارشنبه با کاریکاتور تازه ای از پیامبر اسلام منتشر شد

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در شماره جدید مجله طنز شارلی ابدو توهین‌آمیز است و باعث تحریک احساسات مسلمانان خواهد شد.

او گفت که حملات اخیر در فرانسه مغایر آموزه های اسلامی بوده است، اما در عین حال تأکید کرد: "احترام به باورها و مقدسات ادیان الهی اصلی پذیرفته شده است و انتظار است که دولتمردان اروپایی این اصل را رعایت کنند".

خانم افخم گفت که "سوءاستفاده از آزادی بیان در غرب قابل پذیرش نیست و باید جلوی آن گرفته شود."

مجله فرانسوی شارلی ابدو که سردبیر و تعدادی از اعضای تحریریه خود را در حملات هفته پیش دو اسلامگرای تندرو از دست داد، در شماره جدید خود کاریکاتورهای تازه ای از پیامبر اسلام منتشر کرد.

روی جلد این شماره، کاریکاتور پیامبر اسلام منتشر شده که گریه می کند و پلاکاردی با این مضمون در دست دارد:‌ "من شارلی هستم". بالای سر او نوشته شده: "همه بخشوده می شوند."

همزمان فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در ستایش از شارلی ابدو گفته است که این نشریه زنده است و زنده خواهد ماند:‌ "می توانید مردان و زنان را ترور کنید اما هرگز نمی توانید عقاید آنها را از بین ببرید."

توضیح تصویر،

روز چهارشنبه با فروش همه ۳ میلیون نسخه شماره این هفته شارلی ابدو، میلیون ها نسخه دیگر از آن چاپ شد

روز چهارشنبه با فروش همه ۳ میلیون نسخه شماره این هفته شارلی ابدو، میلیون ها نسخه دیگر از آن چاپ شد. تیراژ هفتگی این نشریه ۶۰ هزار نسخه است اما این هفته تاکنون بیش از ۵ میلیون نسخه از آن چاپ شده.

دادگاهی در ترکیه هم حکم داده است که وبسایت های حاوی این کاریکاتورها در این کشور فیلتر شوند.

قاضی دادگاه این کاریکاتورها را اهانت آمیز، مجرمانه و کفر آمیز توصیف کرده است.

این در حالی است که روزنامه جمهوریت کاریکاتور روی جلد شماره تازه مجله شارلی ابدو از پیامبر اسلام را منتشر کرده است.

حزب الله لبنان هم انتشار کاریکاتورهای تازه را "بسیار توهین آمیز" توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام به تروریسم و افراط گرایی دامن خواهد زد.

سنگال نیز ورود شماره های جدید مجله شارلی ابدو و لیبراسیون را ممنوع کرده است. این دو کاریکارتورهای تازه را منتشر کرده اند.