پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجاهمین سالگرد درگذشت وینستون چرچیل، نخست وزیر بنام بریتانیا

دیروز پنجاهمین سالگرد درگذشت وینستون چرچیل، نخست وزیر به نام بریتانیا بود. سیاستمداری که توانست در سخت ترین دوران جنگ جهانی دوم غرب و شرق را علیه آلمان نازی بسیج کند و از این جنگ پیروز خارج شود. خشایار جنیدی نگاهی کرده به زندگی او.