آیا حزب الله با حمله به نظامیان اسرائیل برای ایران هم خون خواهی کرد؟

حزب الله لبنان دیروز حمله تلافی جویانه خود به ارتش اسرائیل را جشن گرفت. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، گفته خون ایرانی و لبنانی در هم آمیخته و دو کشور مبارزه مشترکی را بسوی سرنوشتی مشترک دنبال می کنند. اما آیا حمله تلافی جویانه حزب الله به ارتش اسرائیل به حساب ایران هم بود یا ایران ممکن است خودش هم دست به کار شود؟ مهرداد فرهمند به لبنان رفته و این سوال را از یکی از کارشناسان نظامی و راهبردی این کشور پرسیده است.