پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسنودن از یک طرح دیگر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا پرده برداشت

صدای این گزارش به درستی بارگذاری نشده است، لطفا برای دیدن نسخه کامل آن به اینجا بروید: اسنودن از یک طرح دیگر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا پرده برداشت