پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خواباندن نوزاد، در سرمای سوزناک زمستان

خواباندن نوزاد، در سرمای سوزناک زمستان، بیشتر شبیه یک بی رحمی یا سهلانگاری به نظر می رسد، اما بسیاری از مردم فنلاند و دیگر سرزمین‌های شمال اروپا، اعتقاد دارند، خواباندن نوزادان در سرمای زیر صفر، باعث سلامت کودکانشان می شود. اما مبنای علمی این باور چیست؟ ایلپو سالونن از هلسینکی گزارش می‌دهد: