بیشتر مسلمانان بریتانیا با 'خشونت علیه شارلی ابدو مخالف هستند'

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک نظرسنجی که برای بی‌بی‌سی انجام شده، نشان می‌دهد که اکثریت مسلمانان بریتانیا با خشونت علیه افرادی که کاریکاتورهای حضرت محمد را کشیده بودند، مخالف هستند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بیشتر مسلمانان بریتانیا هیچ نوع همدلی و همراهی با افرادی که خواهان جنگ علیه غرب و منافع آن هستند، ندارند.

این نظرسنجی که توسط شرکت ComRes انجام شده نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از هزار مسلمان بریتانیایی که در این نظرسنجی شرکت داشته‌اند، گفته‌اند که تاحدودی با انگیزه‌هایی که در پس حملات پاریس بود، همدلی می‌کنند.

نزدیک به ۸۰ درصد نظردهندگان نیز گفته‌اند که کاریکاتورهای منتشر شده حضرت محمد را به شدت توهین‌آمیز می‌دانند.

وقتی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیدند که آیا خشونت علیه افرادی که تصاویر حضرت محمد را منتشر کرده‌اند، هرگز می‌تواند توجیهی داشته باشد، ۶۸ درصد افراد جواب داده‌اند که چنین خشونتی هرگز توجیه‌پذیر نیست.

نظرسنجی از مسلمانان بریتانیا

%۹۵

نسبت به بریتانیا حس وفاداری دارند

%۹۳

می گویند که باید از قوانین بریتانیا تبعیت کنند

  • %۴۶ فکر می کنند که وجود پیشداوری علیه اسلام، باعث سخت‌تر شدن شرایط برای مسلمانان بریتانیا شده است

  • %۷۸ فکر می کنند که چاپ تصاویر پیامبر اسلام اهانت‌آمیز است

  • %۱۱ با کسانی که علیه منافع غرب مبارزه می کنند، همدلی دارند

BBC

اما ۲۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی با این توضیحات مخالفت کرده و سایر افراد نیز یا از جواب دادن خودداری کرده و یا پاسخ "نمی‌دانم" داده‌اند.

این نظرسنجی بین ۲۶ ژانویه تا ۲۰ فوریه امسال انجام شده است.

________________________________________________________

حق نشر عکس BBC World Service
حق نشر عکس BBC World Service

________________________________________________________

این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۳۲ درصد مسلمانان از حملات ماه ژانویه به نشریه فکاهی شارلی ابدو و فروشگاه یهودیان در پاریس شگفت‌زده نشده‌اند. شارلی ابدو مجله‌ای است که کاریکاتورهای حضرت محمد را منتشر کرد.

این نظرسنجی همچنین خاطرنشان می‌کند که تقریبا نیمی از مسلمانان بریتانیا بر این باورند که به خاطر مذهب خود و هم کاهش بردباری و مدارا در جامعه با تبعیض رو‌به‌رو هستند. تعدادی مشابهی از مسلمانان بریتانیا همچنین بر این باورند که پیشداوری علیه اسلام، مسلمان بودن برای آنها را در انگلستان دشوار می‌کند.

۳۵ درصد نظردهندگان گفته‌اند که احساس می‌کنند مردم بریتانیا به مسلمانان اطمینان ندارند و یک پنجم نظردهندگان نیز گفته‌اند که جوامع لیبرال غربی هرگز با اسلام قابل تطبیق نخواهد بود.

حق نشر عکس AFP
Image caption ۳۵ درصد نظرسنجی شوندگان گفته‌اند که احساس می‌کنند مردم بریتانیا به مسلمانان اطمینان ندارند

۹۵ درصد افرادی که در این نظرسنجی مشارکت داشته‌اند، گفته‌اند که نسبت به بریتانیا وفادار هستند و ۹۳ درصد نیز گفته‌اند که به باور آنها مسلمانان بریتانیا باید از قوانین بریتانیا تابعیت کنند.

نزدیک به ۲۰ درصد زنانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که احساس امنیت در بریتانیا ندارند. ده درصد مردان مسلمان این نظرسنجی نیز چنین احساسی را داشته‌اند.

مطالب مرتبط