پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تلفات مهاجرت غیر قانونی در آب‌های مدیترانه

به گفته سازمان‌های خیریه احتمال دارد بیش از ۴۰۰ مهاجر، به دلیل واژگون شدن یک قایق در آب‌های لیبی، کشته شده باشند. همزمان سازمان ملل گفته باید برای حفظ جان مهاجرانی که سعی می‌کنند خودشان را از آفریقا، به اروپا برسانند، بیشتر تلاش کرد. اتحادیه اروپا می گوید فقط از روز جمعه بیشتر از هشت هزار مهاجر از مدیترانه نجات داده شده‌اند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.