داعش باعث تغییر نام یک توفان شد

حق نشر عکس b

سازمان جهانی هواشناسی اسم " آیسیس" (Isis) را از فهرست اسامی گردبادهای منطقه شمالی اقیانوس آرام حذف کرده است.

این سازمان می‌گوید دلیل این تصمیم، یکسان بودن نام آیسیس با واژه مخفف گروه داعش، به زبان انگلیسی، است.

"آیسیس"، اسم یکی از خدایان مصر باستان است.

قرار است "ایوت" (Ivette)، جایگزین "آیسیس" شود. ایوت نیز از الهه‌های مصر باستان است.

به گفته سخنگوی سازمان جهانی هواشناسی چنانچه اسامی انتخابی برای گردباد های منطقه‌ای نامناسب تشخیص داده شود، از فهرست حذف می شوند. به عنوان مثال این سازمان اسم "اودالیز" (Odalys ) را جایگزین" اودیل" (Odile)، گردباد سال گذشته در مکزیک، کرد.