مرگ معاون صدام در هاله‌ای از ابهام

مقامات دولت عراق می گویند عزت دوری رهبر گروه طریقت نقشبندی و معاون سابق صدام حسین را کشته اند. اما طرفداران او این خبر را تکذیب می کنند. مقامات عراقی می گویند جنازه او را برای آزمایش د ان ای برای تائید هویت او به بعداد برده اند. ژیار گل می گوید مرگ پایان آخرین بازمانده رژیم صدام حسین است.