پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کسب و کار تنها زن راننده تاکسی در افغانستان

کسب و کار تنها راننده تاکسی زن افغان که مدت کوتاهی است به این پیشه رو آورده، پررونق است. سارا بهایی که یکی از هزاران راننده تاکسی مزارشریف است، راه پر پیچ و خمی پیموده تا به اینجا رسیده. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده از مزارشریف می‌گوید که حالا او از زنان محبوب مزاری شده.