دیدار از محل تولد مکدونالد در آمریکا

مکدونالد یکی از بزرگترین شرکت های جهان ۷۵ سال پیش به عنوان یک رستوران منفرد در سربرنادینوی کالیفرنیا روی جاده تاریخی ۶۶ شروع به کار کرد. سینا علی نژاد در کالیفرنیا سری زده به محل تولد این رستوران که حالا با بیش از ۳۵ هزار شعبه در جهان و حداقل ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند، در ۱۱۸ کشور جهان شعبه دارد