برنامه چین برای ساخت راه‌آهن پنج هزار کیلومتری در جنگل‌های آمازون

مقام‌های پرو با پیشنهاد چین برای ساخت راه آهنی که از جنگل‌های آمازون می‌گذرد، موافقت کرده‌اند.

در صورت احداث، طول این راه آهن به بیش از ۵ هزار کیلومتر می‌رسد و ریو دو ژانیرو، دومین شهر بزرگ برزیل در حاشیه اقیانوس اطلس را به بندری در پرو در اقیانوس آرام متصل می‌کند.

در جریان سفر منطقه‌ای لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین به برزیل و پرو، مقام‌های هر دو کشور با احداث این خط آهن موافقت اولیه کرده‌اند.

توسعه این خط آهن از هزینه صادرات مواد خام و محصولات زراعی به چین کم می‌کند اما مخالفان طرح می‌گویند ساخت و ساز برای ایجاد راه آهن ممکن است به جنگل‌های بکر آمازون لطمه بزند.

چین به دلیل کاهش هزینه واردات محصولات اولیه از آمریکایی جنوبی سعی بسیار برای تاسیس این خط آهن دارد. از طرفی ساخت این راه آهن می‌تواند به اقتصاد کشورهای آمریکای جنوبی کمک کند.