جریان گدازه‌های آتشفشان گالاپاگوس در مسیر اقیانوس

این تصاویر از فوران آتشفشان وولف در اکوادور ثبت شده‌اند. این آتشفشان در شمال جزیره ایزابلا، بزرگترین جزیره گالاپاگوس، در اقیانوس آرام قرار دارد و فوران آن، برای اولین‌بار در ۳۳ سال اخیر، از هفته گذشته شروع شده است.

نزدیک‌ترین منطقه مسکونی به این آتشفشان در حدود ۱۱۵ کیلومتری آن قرار دارد، ولی مقامات پارک ملی گالاپاگوس گفته‌اند که فعالیت‌های آتشفشانی تاثیری بر روند گردشگری در منطقه نگذاشته است و حتی تعدادی از گردشگران توانسته‌اند از فاصله‌ای نزدیک، شاهد جریان گدازه‌های آتش باشند.