پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت زندگی در موصل یک سال پس از اشغال توسط داعش

یک سال می‌شود، که گروه موسوم به دولت اسلامی، یا داعش، کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق، را به دست گرفته است. بسیاری از مدرسه‌ها تعطیل شده‌اند و آنها که باز مانده‌اند درس‌هایشان مطابق با اصول داعش است. سختگیری سر حجاب شدید است و زن ها فقط وقتی اجازه دارند از خانه خارج شوند که مرد خانواده همراه‌شان باشد. نفیسه کوهنورد در گزارش‌اش نگاهی کرده به تصاویری که به تازگی از موصل به دست بی‌بی‌سی رسیده است.