قانونگذاران هنگ‌کنگ طرح چین برای اصلاح انتخابات را رد کردند

حق نشر عکس d
Image caption بر اساس این طرح هنگ‌کنگی‌های واجد شرایط می توانستند رهبر خود را از طریق رای‌گیری در انتخابات عمومی، از میان فهرست تایید شده، انتخاب کنند.

پس از یک سری مذاکرات فشرده، قانونگذران در هنگ‌کنگ طرح پیشنهادی و جنجال برانگیز دولت چین برای اصلاحات در انتخابات را رد کردند.

قانونگذاران هنگ‌کنگی حامی طرح، درست لحظاتی قبل از انجام رای‌گیری مجمع شورای قانونگذاری را ترک کردند.

آنها در اقدامی غیرمنتظره درخواست کردند که رای‌گیری به تعویق بیفتند اما هنگامی که درخواست آنها با مخالفت روبرو شد، تصمیم گرفتند که مجمع را ترک کنند.

بر اساس این طرح چین حق تایید صلاحیت نامزدهای رهبری در هنگ کنگ را به دست می‌آورد و هنگ‌کنگی‌های واجد شرایط می توانستند رهبر خود را از طریق رای‌گیری در انتخابات عمومی، از میان فهرست تایید شده، انتخاب کنند.

از ماه اکتبر ۲۰۱۴ که دولت چین تصمیم خود را برای محدود کردن اختیارات رای‌دهندگان در انتخاب رئیس اجرایی هنگ‌کنگ مطرح کرد موجی از تظاهرات حامیان حقوق دموکراتیک در هنگ‌کنگ آغاز شد.

به گفته معترضان شروطی که دولت کمونیست چین برای این انتخابات وضع کرده مغایر تعهدات اولیه این کشور برای برگزاری انتخابات واقعی بوده است.

بر اساس تعهدات اولیه قرار بود رئیس اجرایی هنگ‌کنگ از سال ۲۰۱۷ با رای مستقیم آزاد ساکنان این سرزمین به شکلی دموکراتیک انتخاب شود.

هنگامی که قانونگذاران هوادار دولت چین مجمع را ترک کردند، تنها ۳۷ تن از قانونگذاران باقی ماندند. از این تعداد ۲۸ نفر مخالف و ۸ نفر موافق طرح رای دادند.

تصویب این طرح به دست کم ۴۷ رای موافق نیاز داشت.

به این ترتیب رئیس اجرایی هنگ‌کنگ مانند گذشته از سوی کمیته‌ای دارای ۱۲۰۰ عضو انتخابات می شود که تعداد زیادی از آنها از هواداران پکن و مورد تایید دولت چین هستند.

از زمان بازگشت هنگ‌کنگ به حاکمیت چین در سال ۱۹۹۷، رئیس اجرایی توسط کمیته‌ای برگزیده شده که اعضای آن از سوی نهادها و تشکل‌های مختلف هنگ‌کنگ تعیین می‌شوند و مورد تایید دولت چین قرار می‌گیرند اما قرار بوده است از سال ۲۰۱۷، رئیس اجرایی با رای مستقیم مردم انتخاب شود.