پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سر بریدن یک نفر در فرانسه و ظن نقش اسلامگرایان

پلیس فرانسه چند نفر را در ارتباط با حمله ای به نظر می رسد توسط گروههای اسلامگرای تندرو انجام شده، دستگیر کرده است. بازجویی از این افراد در جریان است. در حمله امروز صبح به یک کارخانه مواد شیمیایی در لیون در جنوب شرق فرانسه دستکم یک نفر کشته شده و دو نفر هم زخمی شدند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.