محکومیت یک 'روحانی نما' مدعی پیامبری در تاجیکستان به ۱۶ سال زندان

دادگاه عالی تاجیکستان یک "روحانی" مدعی پیامبری و مهدویت را به اتهام کلاه برداری مجرم شناخته و او را برای ۱۶ سال به زندان محکوم کرده است.

مهدی خان ستارف، ملقب به "شیخ تیمور" در ماه فوریه بازداشت شد و آن زمان تلویزیون دولتی تاجیکستان در گزارشی او را متهم کرد که وی خود را "پیامبر آخر زمان" اعلام کرده است.

حکم دادگاه عالی تاجیکستان علیه این روحانی ۶۵ ساله و یکی از مریدانش امروز چهارشنبه ۱۷ تیر (۸ ژوئیه) اعلام شد.

قاضی آقای ستارف را در "طمع جویی، چند همسری، مانع شدن از آموزش فرزندان، توهین به اجساد مردگان و تخریب گور، تصرف زمین و اخاذی" مجرم شناخت.

به گفته مقامات تاجیک، آقای ستارف ساکن شهر تورسون زاده، در ۵۰ کیلومتری غرب شهر دوشنبه، پایتخت و شماری از مریدانش صدها نفر از شهروندان را فریفته و با دادن دعا و فالبینی و جادوگری از مردم اخاذی می کردند.

وکیل مدافع آقای ستارف می گوید که او برخی از این اتهامات، از جمله چندزنی و مانع شدن از تحصیل فرزندانش را، پذیرفته و با توجه به "سن بالا و در ماه رمضان" خواستار آزادی خود شده بود، اما دادگاه درخواستش را نپذیرفت.

همچنین یکی از پیروان او به نام فضیل نظامف هم به جرم "طمع" به ۱۵ سال و نیم به زندان محکوم شده است.

مستند تلویزیونی

در گزارش تلویزیونی شبکه اول تاجیکستان که ماه فوریه پخش شد، آقای ستارف متهم شده بود که ادعای پیامبری کرده و با جمعی از مریدانش سر مردم کلاه گذاشته است. گفته می شد که او خود را "امام مهدی" اعلام کرده و نامش را نیز از "تیمورخان" به "سید مهدی خان" عوض کرده بود.

آقای ستارف همچنین به داشتن هفت زن و تخریب چند قبر در یک گورستان برای ساختن مقبره پدرش متهم شده بود.

تلویزیون از جمله زنی را نشان داد که ادعا می کرد که این فرد با تهدید این که "به بلای بد گرفتارش" می کند، او و دختران دیگری را به عقد خود درآورده است.

بر اساس گزارشها وی این ادعا را قبول کرده است.

طبق تصاویر تلویزیونی، او و مریدانش سله یا دستارهای آبی بر سر می بستند. در این تصاویر تلویزیونی همچنین دیده می شود که پیروانش در پای او می افتادند و دستانش را می بوسیدند، در راه خودرو او قالی می انداختند و برخی حتی خودرو او را هم می بوسیدند.