پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستور تحقیق درباره رسوایی تقلب در امتحانات پزشکی هند

دادگاه عالی هند دستور داده تا در رابطه با بزرگترین تقلب در امتحانات تحصیلی تحقیق شود. گزارش شده هزاران دانشجو در ایالت مادیا پرادش به گروه‌های جنایتکار پول داده اند تا به آنها در امتحانات ورودی تقلب برسانند، نزدیک به دو هزار نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند. دست کم سی مرگ مشکوک هم به این پرونده ربط داده شده است.

جاستین رولت گزارش می دهد.