مدیر پیشین سیا اذعان کرد: آنچه می‌کردیم شکنجه بود

مدیر اجرایی پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، پذیرفته در بازداشت‌های پس از ۱۱ سپتامبر بعضی شکنجه شده‌اند. این اولین بار است که یکی از افراد دخیل، چنین چیزی را پذیرفته است. در گزارش هیلاری اندرسون صحنه‌هایی هست که ممکن است ناراحت‌کننده باشد.