پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'زنان راحتی' یا برده‌های جنسی ژاپن در جنگ جهانی دوم

در طول جنگ جهانی دوم برآورد می‌شود که حدود ۲۰۰ هزار زن کره‌ای تحت عنوان "زنان راحتی" در ارتش ژاپن به کار گرفته شدند. زنان راحتی اسم محترمانه‌ای برای زنانی است که مجبور به داشتن رابطه جنسی با سربازان شده‌اند. در ژاپن مقام‌های دولتی این اتفاق را انکار می‌کنند. نخست وزیر ژاپن، شین زوآبه می‌گوید شواهدی برای تایید این واقعه در دست نیست. در این گزارش اختصاصی روپرت رینگفیلد‌ با شاهدان این واقعه تاریخی دیدار کرده است.