پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از بین رفتن جنگل‌ها برای تامین خواروبار ارزان‌

تقاضای جهانی برای خواروبار ارزان‌تر باعث شده تا تولید روغن پالم در بعضی کشورها، از جمله در مالزی، افزایش داشته باشد. اما این افزایش تولید باعث از بین رفتن جنگل‌ها و حیات وحش شده است. مثلا در بورنئو، جایی که زندگی اوران‌گوتان‌ها به خطر افتاده است. جنیفر پک گزارش می‌دهد.