تار و پود فرش‌های کهنه ایرانی بر بوم نقاشی

تار و پود فرش‌های کهنه ایرانی بر بوم نقاشی

یکی از جلوه‌های هنر سنتی ایران برای اروپایی‌ها فرش است. فرشی که استادی طرح‌اش را می‌ریزد و دست‌هایی برای بافتنش پینه می‌بندند. اما اخیرا یک نقاش ایرانی ساکن آلمان فرش را دست‌مایه عرضه هنر خود کرده و می‌گوید با ابتکارش می‌خواهد زندگی جدیدی به فرش‌های کهنه بدهد. فرش‌هایی که نسل جوان اروپا کم‌تر به آن علاقه نشان می‌دهد.

مریم انصاری گزارش می‌دهد.