پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ملبورن، بهترین شهر دنیا برای پنجمین سال متوالی

ملبورن برای پنجمین سال متوالی عنوان بهترین شهر دنیا برای زندگی را گرفت. آمار بهترین شهر برای زندگیِ واحد اطلاعات اکونومیست هر سال بهترین شهرهای دنیا را بر اساس امکانات رفاهی، درمانی، خدمات شهر و مانند آن انتخاب می‌کند. می‌خواهید بدانید شهر شما کجای فهرست است، گزارش نگین شیرآقایی را ببینید.