پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف جسد ده‌ها پناهجو در کامیونی در نزدیکی مجارستان

پلیس اتریش می گوید در یک کامیون نزدیک مرز مجارستان اجساد ده ها پناهجو را پیدا کرده اند. نمونه ای دیگر از آنچه که وخیمترین وضعیت پناهجویان در اروپا از جنگ جهانی دوم خوانده شده. صدراعظم آلمان گفت این خبر همه را بشدت تکان داده. آنگلا مرکل و دیگر رهبران اتحادیه اروپا در نشست کشورهای غرب بالکان در وین جمع شده اند تا راه چاره ای درباره وضعیت هزاران پناهجویی که در مرزهای جنوب اروپا گرفتار شده اند، پیدا کنند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.