۲۰ دلار در ماه متوسط درآمد کوبایی‌ها

۲۰ دلار در ماه متوسط درآمد کوبایی‌ها

۵۶ سال پیش به دنبال انقلاب کوبا روابط بین این کشور و ایالات متحده آمریکا قطع شد. دو سال بعد، آمریکا تحریم‌های مختلفی علیه این کشور وضع کرد. تحریم‌ها سبب نشد که دولت کوبا از هم بپاشد اما مردم را تحت فشار گذاشت.متوسط درآمد کوبایی‌ها در ماه ۲۰ دلار است اما آن طور که سام فرزانه گزارش می دهد این پول حتی برای زندگی در کشوری که همه چیزش دولتی است، کافی نیست.