شورای اصلاحات ملی تایلند با پیش‌نویس قانون اساسی تازه کشور مخالفت کرد

حق نشر عکس Reuters
Image caption به گفته خبرنگارن پیش‌نویس ارایه شده در زمینه‌های مختلف و از سوی طیفهای مختلف سیاسی با انتقاد روبرو شده بود

شورایی که از سوی حاکمان نظامی در تایلند تعیین شده است با پیش‌نویس یک قانون اساسی جنجالی که پس از کودتای سال گذشته تدوین شد، مخالفت کرده است.

ارتش تایلند پس از چند ماه ناآرامیهای سیاسی در این کشور دولت تغیرنظامی و متتخب تایلند را از کار برکنار و کنترل کشور را به دست گرفت.

شورای اصلاحات ملی که ۲۴۷ نفر عضو دارد با ۱۳۵ رای با این پیش‌نویس مخالفت کرد. ۱۹۰ نفر نیز به این پیش‌نویس رای مثبت و ۷ عضو رای ممتنع دادند.

این پیش‌نویس با انتقادهای فراوانی مواجه شده بود به ویژه یک بند از آن که بر اساس آن گروهی ۲۳ نفره به هنگام یک "بحران ملی" اداره کشور را به دست می‌گیرد.

به گفته خبرنگارن پیش‌نویس ارایه شده در زمینه‌های مختلف و از سوی طیفهای مختلف سیاسی با انتقاد روبرو شده بود. بر اساس گزارشها اکنون یک کمیته تازه باید پیش‌نویس یک قانون اساسی تازه را تدوین کند که این تحول به معنی به تعویق افتادن انتخابات در این کشور است.

کمیته تازه ۱۸۰ روز فرصت دارد تا پیش‌نویس تازه یا را نوشته و برای یک همه پرسی ملی ارایه کند.