جسد آخرین تزار روسیه برای نمونه‌برداری نبش قبر شد

رومانوف‌ها در ۱۹۱۴
از سمت چپ: اولگا، ماریا، تزار نیکولای دوم، آلکساندرا، آناستازیا، آلکسی و تاتیانا
توضیح تصویر،

رومانوف‌ها در ۱۹۱۴ از سمت چپ: اولگا، ماریا، تزار نیکولای دوم، آلکساندرا، آناستازیا، آلکسی و تاتیانا

اجساد نیکولای دوم آخرین تزار روسیه و آلکساندرا، همسرش که در سال ۱۹۱۸ به قتل رسیدند، نبش قبر شده است.

اعضای یک کمیته تحقیق دولتی از اجساد این دو و اونیفورم خونین آلکساندر دوم، پدربزرگ نیکولای دوم که در سال ۱۸۸۱ به قتل رسید، نمونه برداری کرده‌اند.

اعضای خانواده رومانوف توسط بلشویک‌های انقلابی به قتل رسیدند و اجساد آنها در کلیسای جامع سن پترزبورگ دفن شده است.

توضیح تصویر،

چهار فرزند دختر آخرین تزار روسیه در کنار آلکسی، پسر تزار نیکولای دوم

کلیسای ارتودوکس روسیه خواهان آن است این نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط این نمونه‌ها با سایر اعضای خانواده رومانوف که اجسادشان در نقاط دیگری پیدا شده، بررسی شوند.

پرونده قتل رومانوف‌ها در سال ۱۹۹۸ مختومه اعلام شد. در آن سال آزمایش‌های دی‌ان‌ای نشان داد که اجسادی که در یک گور دسته‌جمعی در سال ۱۹۹۱ در کوه‌های اورال کشف شده بودند به اعضای خانواده سلطنتی روسیه تعلق داشتند.

در سال ١٩١٨، تزار نیکولای دوم، آلکساندرا و چهار دخترشان (آناستازیا، ماریا، اولگا و تاتیانا) و آلکسی پسرشان و چهار خدمه دربار در زیرزمین خانه‌ای در یکاترینبورگ به قتل رسیدند.

به گفته شاهدان، یک شب آنها در ظاهر برای گرفتن یک عکس خانوادگی کنار هم قرار گرفتند اما نیروهای بلشویک با رگبار گلوله آنها را کشتند. آنهایی که بلافاصله نمردند، با سر نیزه به قتل رسیدند.

چون اجساد آلکسی، پسر و ماریا دختر آخرین تزار روسیه در سال ۲۰۰۷ در مکان دیگری در کوه‌های اورال کشف شد، آزمایش‌های دی‌ان‌ای، کلیسای ارتودوکس روسیه و پیروان آن را قانع نکرد.

کمیته تحقیق که توسط دولت روسیه تشکیل شده می‌گوید باید آزمایش‌های جدیدی برای تائید یافته‌های قبلی صورت گیرد.

روسیه درصدد آن است تا آلکسی و ماریا را در کنار سایر اعضای خانواده رومانوف در کلیسای جامع سنت پترزبورگ به خاک بسپارد اما کلیسای ارتودوکس روسیه برای این که چنین اجازه‌ای دهد باید مطمئن شود که این اجساد واقعا به اعضای خانواده رومانوف تعلق دارند.