فقر شدید تا پایان سال به پایین ترین سطح می رسد

حق نشر عکس v

بانک جهانی می گوید که برای اولین بار تا پایان سال ۲۰۱۵ کمتر از ۱۰ درصد جمعیت جهان در فقر شدید زندگی خواهند کرد.

بانک جهانی گفت که برای تعریف فقر شدید اکنون از درآمد روزانه یک دلار و ۹۰ سنت استفاده می کند. این رقم قبلا یک دلار و ۲۵ سنت بود.

پیش بینی این موسسه بین المللی این است که نسبت جمعیت جهان در این طبقه بندی از ۱۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۹.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال بانک جهانی اضافه کرد که "تمرکز فقر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا" باعث نگرانی جدی است.

هرچند پیش بینی می شود تا پایان سال، درصد فقرا در این بخش آفریقا از ۴۲.۶ درصد به ۳۵.۲ درصد افت کند، اما این رقم هنوز حدود نیمی از فقرای جهان را تشکیل می دهد.

جیم یونگ کیم رئیس بانک مرکزی گفت: "ما اولین نسل در تاریخ بشر هستیم که می توانیم به فقر شدید پایان دهیم."

این بانک می گوید که سیر نزولی میزان فقر به دلیل میزان رشد در کشورهای درحال توسعه و سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی است.

اما آقای کیم هشدار داد که "به خصوص کاهش میزان رشد جهانی، نوسان شدید در بازارهای مالی، مناقشه ها، بیکاری در میان جوانان و گسترش ابعاد تاثیر گرمایش زمین، ادامه پیشرفت در زمینه کاهش فقر را بسیار دشوار خواهد کرد."

به علاوه به گفته بانک مرکزی فقر "در کشورهایی که یا جنگ زده هستند یا بیش از حد بر صادرات کالا اتکا دارند، عمیق تر و ریشه دارتر می شود."

مطالب مرتبط