پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادای احترام به قربانیان انفجارهای مرگبار آنکارا

در ترکیه، حزب دموکراتیک خلق ها از افزایش تلفات انفجارهای دیروز آنکار به ۱۲۸ نفر خبر می دهد؛ هرچند منابع دولتی، همچنان آمار کشته شدگان را، ۹۵ نفر اعلام می کنند. حزب دموکراتیک خلق ها به طرفداری از کردها شهرت دارد و راهپیمایی دیروز را هم این حزب سازماندهی کرده بود. امروز، گروه زیادی برای ادای احترام به قربانیان، در محل انفجارهای دیروز حاضر شدند. مردمی که هم غمگینند و هم خشمگین!

خشایار جنیدی از آنکارا گزارش میدهد.