ائتلاف به رهبری عربستان 'بیمارستانی را در شمال یمن بمباران کرد'

سازمان پزشکان بدون مرز می گوید که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بیمارستانی را در شهر صعده در شمال یمن چندین بار بمباران کرده اند.

این سازمان گفته است که بیماران و کارکنان بیمارستان در هنگام حمله داخل آن بوده اند.

یکی از پزشکان عضو این سازمان به بی‌بی‌سی گفته است که حملات پنج یا شش بار تکرار شد، اما کسی از بیماران یا کارکنان کشته نشده است.

او گفت که نخستین حمله به بخشی از بیمارستان صورت گرفت که در شب از آن استفاده نمی شود، به همین دلیل فرصت تخلیه بیمارستان پیش از حملات بعدی برای کارکنان فراهم شد.

صعده از پایگاه های مهم شیعیان حوثی است.

ائتلاف تحت رهبری عربستان هنوز واکنشی به انتشار این خبر نشان نداده است.